DOWNLOAD CENTER

ดาวน์โหลด ข้อมูลต่างๆ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด คู่มือ
ข้อมูลที่ให้ดาวน์โหลดเป็นข้อมูลที่ใช้งานเพื่อสาธารณประโยชน์ เท่านั้น
วันที่ เรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบ Inventory คลังยา(งานคลังใหญ่) HosXp V4 5.07 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบงานบริหารบุคลากร(HR) HosXp V4 1.48 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบงาน Inventory คลังยา(งานคลังย่อย) HosXp V4 2.23 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบงาน Inventory การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน HosXp V4 2.69 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบงานครุภัณฑ์ HosXp V4 3.18 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบงานตรวจสุขภาพ HosXp V4 1.16 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบงานผ้าและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ HosXp V4 1.34 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบผู้ป่วยใน HosXp V4 1.35 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบเวชระเบียนซักประวัติและนัดหมาย HosXp V4 3.18 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบสารบัญ E-Document (ระบบส่งหนังสือ) HosXp V4 1.24 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบห้องทำงานแพทย์ HosXp V4 1.55 MB ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2558 ระบบห้องยาและการเงิน HosXp V4 1.83 MB ดาวน์โหลด
16 ก.ค. 2555 ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล 0 B ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2554 การอัปเกรด hosxp 172.35 KB ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2554 คู่มือ วีธีการอัพข่าสารหน้าเว็บ 1.21 MB ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2554 สรุปจากอาจารย์ สรพ.ลงประเมิน54 7.16 MB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ER) 2.78 MB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบงาน โภชนาการ) 771 KB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบงานห้องตรวจแพทย์แผนไทย(แบบใหม่)) 1.25 MB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบงานห้องยาในMode2) 1007.13 KB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบงานAdmit Center) 501.74 KB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบงานทันตกรรมV.2010) 4.81 MB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบงานห้องคลอด) 912.13 KB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (คู่มือการใช้งานระบบซักประวัติผู้ป่วย) 3.94 MB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบห้องLAB) 1.43 MB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบห้องยาOPD) 3.85 MB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบห้องรังสี) 975.45 KB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (วิธีใช้ยา) 148.47 KB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบผู้ป่วยใน) 3.99 MB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่) 4.73 MB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (คู่มือผ่าตัด) 1.61 MB ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2554 คู่มือการใช้งาน HOSXP (ระบบงานห้องชำระเงิน) 5.13 MB ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2553 คู่มือการใช้งานโปรแกรม Q.pdf 277.66 KB ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2553 คู่มือการใช้งานโปรแกรม ความเสี่ยง _บันทึกอัตโนมัติ 750.65 KB ดาวน์โหลด
14 ธ.ค. 2553 คู่มือบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ 189 KB ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2553 คู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSxP 6.16 MB ดาวน์โหลด